+ Miroslav Blacký, čestný předseda organizace

09.01.2018 08:59

Odešel čestný předseda, zakládající člen spolku a vzácný a moudrý člověk.

 

V prosinci roku 2017 jsme se rozloučili s vzácným člověkem panem Miroslavem Blackým. Rybářská kronika i vzpomínky nás, kteří jsme ho poznali, budou mluvit o nesmírně angažovaném člověku, který se účastnil až do posledních chvil svého života všech významných událostí, které rybářský spolek provázely od jeho založení až do prosince roku 2017. Byl to poslední žijící zakládající člen spolku, dlouholetý hospodář, čestný předseda a nositel všech spolkových vyznamenání konče nejvyšším oceněním celého rybářského svazu České republiky. Rybařina ve formě sportovní i hospodářské se stala bezesporu Jeho vášní. Sám byl iniciátorem mnohých důležitých spolkových rozhodnutí a aktivit, byl přirozenou autoritou, jejíž vahou dokázal rybářský spolek vždy vést, směrovat i usměrňovat. I ve velmi vysokém věku byl rybářem, který si váží dobré práce ostatních, dokáže pochválit i citlivě povzbudit. Byl to člověk a rybář, kterého si všichni vážili, a vzpomínka na něj bude vždy uctivá a vděčná. Za dar takto prožitého života pana Miroslava Blackého můžeme jen upřímně děkovat a přát jeho duši spravedlivý pokoj. R.I.P.

Výbor Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace čistá u Rakovníka