Legislativa

MO ČRS Čistá obhospodařuje dva mimopstruhové revíry. Jsou to:

Závlaha 3   411188  ( 2,76 ha )

Rybník se nalézá východně od obce Čistá u silnice směrem na Rakovník. Terén kolem celého revíru je dobře přístupný. Běžně lovenou rybou je kapr, lín, amur, úhoř, štika, candát. Platí zde zákaz chytání na boilís a vnadění hrachem.

Javornice 2   411022   ( 2 ha )

Potok Javornice se nalézá západně od obce Čistá. Celý revír je vsazen do krásného údolí a většinou přístupný jen pro pěší, autem pouze horní část revíru. Začíná u vtoku do Vožehova rybníka u Kožlan na ř. km 16,8 a končí u hráze Zdeslavského dolního rybníka na ř. km 23,6. Koupaliště u Kazilů a všechny přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.

Lovenou rybou je kapr, lín, tloušť, pstruh ob., úhoř, okoun.

Zásady pro vykonávání rybářského práva u MO ČRS Čistá v roce 2015

1. Sezóna trvá od rozmrznutí ledu do zámrazu. Denní doby lovu dle rybářského řádu.
2. Po nasazení ryb se revír uzavírá na dobu 14 dní.
3. Výjimky v nejmenších lovných mírách: Kapr 40 cm, štika 55 cm. Míry ostatních druhů ryb dle rybářského řádu.
4. Během jednoho dne si může osoba provádějící lov přisvojit nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše jeden kus kapra nebo amura. V době lovu dravých ryb si rybář může k tomuto úlovku ponechat jeden kus dravce. Lov dravců je stanoven od 16. června do 31. prosince.
5. Rybář je povinen před zahájením lovu zapsat do úlovkového lístku datum lovu a číslo revíru. Jakmile je kapr, amur nebo dravec uložen do vezírku, je rybář povinen rybu zapsat do úlovkového lístku, ostatní druhy před odchodem. Pokud si rybář od 16. června ponechá dravce, končí s nástrahami na dravce a může dále pokračovat v lovu kaprovitých ryb.
6. K vydání povolenky je člen povinen odpracovat nebo finančně uhradit 25 brigádnických hodin s těmito výjimkami: při dosažení věku 65 let v běžném roce a u osob s průkazkou ZTP 10 hodin. Ženy a členové po dosažení věku 70ti let v běžném roce jsou brigádních povinností zproštěni. Finanční úhrada jedné neodpracované hodiny činí 100 Kč.
7. Před vydáním povolenky odevzdá každý, včetně mládeže 10 kg suchého chleba nebo 40 kg obilí (šrotu). Finanční úhrada činí 200 Kč.
8. U přijetí nových členů zajišťuje postup jednatel nebo hospodář dle platných pravidel. Před vydáním povolenky musí nový člen odpracovat nebo uhradit 10 brigádnických hodin, dalších 25 hodin do konce roku.
9. Důležité upozornění pro členy a držitele povolenek u MO ČRS Čistá:
a/ zakazuje se jakékoliv nasazování ryb do našich revírů  b/ úhradu členských známek provést nejpozději do 15. února  c/ úlovkové lístky odevzdat do 15 dnů od ukončení doby platnosti, tj. u členských známek nejpozději do 15. 1. následujícího roku. Při neodevzdání nebude členovi příští rok povolenka vydána  d/ není dovoleno vnadit syrovým hrachem


-------------------------------------------------------------------

Obecnou legislativu výkonu rybářského práva včetně rybářského řádu naleznete na stránkách Českého rybářského svazu.    

/klikni na logo ČRS/